Πρώτες βοήθειες

Οι πρώτες βοήθειες είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μια ασθένεια ή σε έναν τραυματισμό. Συνήθως οι πρώτες βοήθειες παρέχονται από οποιονδήποτε έχει έστω και μια στοιχειώδη ενημέρωση πάνω στην αντιμετώπιση κάποιας κατάστασης μέχρι να έρθει η ιατρική φροντίδα.
Παρόλα αυτά υπάρχουν και καταστάσεις που δεν χρειάζονται επαγγελματική ιατρική φροντίδα οπότε είναι αντιμετωπίσιμες με τις πρώτες βοήθειες.
Εδώ λοιπόν θα μπορέσετε να βρείτε απλές και γρήγορες συμβουλές για να αντιμετωπίσετε όσο καλύτερα γίνεται κάποιες καταστάσεις.