Προσοχή στα κεριά
Προσέξτε τα κηροπήγια που περιέχουν μόλυβδο.
κερια
Η καύση έστω και μικρής ποσότητες μολύβδου μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Από την άλλη μεριά, επειδή μεγάλος αριθμός πυρκαγιών σε σπίτια αποδίδονται σε κεριά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους.

– See more at: http://anatolikiattikinews.blogspot.gr