Κατηγορίες
Δηλητηριάσεις ΟΛΑ ΤΑ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ

8 συμβουλές ”τι κάνω” σε περίπτωση δηλητηρίασης

 Η δηλητηρίαση μπορεί να είναι έκδηλη αλλά μπορεί και όχι.

Ορισμένες φορές, η πηγή μιας δηλητηρίασης μπορεί να εντοπιστεί εύκολα – από ένα μπουκάλι φαρμάκου, για παράδειγμα.